Saturday, December 31, 2011

असंच... काहीसं...

यावर्षातली ही शेवटची पोस्ट माझ्या आवडत्या जागी म्हणजेच सीसीडीमध्ये, माझी आवडती एसप्रेसो घेत  लिहितोय. माहित नाही पुर्ण करेन की नाही. हे लिहिण्याचं व्यसन सुरु ठेवलंच पाहिजे, कॉफीचं कमी केलं पाहिजे -;)

काही तरी लिहावं ही खूप दिवसापासूनची इच्छा.. बरेच दिवस ब्लॉगवर काहीच लिहिलं नाही., काही सुचतच नव्हतं. शब्द जसे दूर मला एकट्याला कुठेतरी सोडून गेल्यासारखे. परके झालेले. अनेकदा लिहायचा प्रयत्न केला,पण कधी अपूर्ण तर कधी खोडून टाकलं. हे नेहमी असंच होत राहीलं. पारिजात, नक्षत्र, कॉफी, पाउस, वारा, ढग, फुलपाखरं, हे माझे नेहमीचे शब्दही मला सोडून गेल्यासारखे, इतके दूर की एक ओळ ही सुचत नाही. माणसं सोडून गेल्याच्या दु:खापेक्षा माणसं तोडल्याचं शल्य नेहमी मनात रुतत गेलं. 
"दर्द का हद से गुजरना है , दवा हो जाना" हे गालिबचे शब्द अगदी माझ्या आत्म्यात भिनलेले. मग कधी कधी हा ही विचार मनात की; "तू ने भी तो तोडे है दिल अपनोंके, दर्द सिर्फ तेरा ही हमराज नहीं"

हे असं झालं ना की मन पिळवटून निघतं. चांगलं -वाईट, चूक - बरोबर, आयुष्यातले हे आलेख कधी व्यवस्थित बसतच नाहीत. हे सगळं एकदा व्यवस्थित केलं पाहिजे. हा सगळा अट्टाहास फक्त अस्तित्त्वाचा नाही तर अस्मितेचा आहे. पण स्व:ताची अस्मिता जपताना दुसर्‍याच्या अस्मितेला आणि अस्तित्त्वाला जराही धक्का लागता कामा नये याची खबरदारी मला घेतलीच पाहिजे.

जहाजे येतात जहाजे जातात
किनारा नेहमी स्तब्ध असतो
प्रत्येक भरकटलेल्या जहाजाला
आशेचा तो एक शब्द असतो...

कधीतरी या चार ओळी लिहिल्या होत्या, आणि आता त्या जाणवू लागल्या. मग मी जहाज की किनारा या संभ्रमात हेलकावे खात. पण मग जाणवू लागलं की हे दोन्ही रोल मला पार पाडायचेत. कधी स्तब्ध, शांत किनारा होउन भरकटलेल्या जहाजाला मला आश्रय द्यायचाय, तर कधी एखाद्या जहाजासारखं महासागरात हरवलेल्या दिशा शोधत भरकटायचयं. किनारा आणि जहाज यांचा निकटचा संबध. दोघेही एकमेकांना आसुसलेले. पण जहाजाच जन्मच मुळी महासागरात विहार करण्यासाठी झालेला, किनारा त्या जहाजाला थांबवू शकत नाही. हे किनार्‍याला समजायला हवं... मग काय ?काही नाही...

व्हावं कधी जहाज आणि धुंडाळाव्या नव्या दिशा.. तसंच
होउन कधी निश्चल किनारा द्यावी  जहाजास आशा....

माझ्या सर्व ब्लॉगवाचकांना आणि ब्लॉगर्स मित्रमंडळींना नव्या वर्षाच्या खूप सार्‍या
शुभेच्छा....

आपलाच
दीपक, दीप्स, दिप्या .... :)


Thursday, October 6, 2011

स्वप्नफुले !
अशी त्या पठारावर रंगीत चादर पसरलेली असते. मैलो न मैल, इवल्याश्या,अगणित फुलांची चादर! पिवळी, पांढरी, जांभळी, गुलाबी आणि ना ना तर्‍हेची फुलं.कधी स्वप्नातही अशी फुले पाहिली नसतिल. जेमतेम फुट्भर गवताच्या काडीच्या शेंड्यावर अगदी तोर्‍यात, वार्‍यावर डोलणारी ती फुले! अगदी स्वप्नवत! म्हणून स्वप्नफुले ! वर निळेगार आकाश आणि जिथे क्षितिजापर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत हिरव्यागार कॅनव्हासवर वेगवेगळ्या रंगाचे शिंतोडे उडवावेत तशी ती फुलं. सुर्य जरी तळपत असला, तरी त्याच्या उन्हाचे चटके भासत नाहीत. वार्‍याची गार झुळूक कुठून तरी अलगद शरीरावरुन वाहत जाते. देहभान, भूक तहान सारं काही विसरायला लावतात ती फुलं. विसरू देत नाहीत फक्त तुझा चेहरा! त्या माळरानावर त्या फुलांच्या प्रदेशात तू सोबत असाविस असं वाटत राहतं.पठारावरल्या मळक्या पायवाटेवर पावलं पडू लागतात.  हळूहळू फुलांना जपत पावलं एका अनामिक ओढीने खेचली जातात. कुठुन बरं हे सौंदर्य इथे फुललं असेल हा प्रश्न पावलो पावली पडत राहतो. मग राहवत नाही. एका ठिकाणी काही फुलं अशी दाटीवाटीने उभी असलेली दिसतात. पावलं थबकतात. मन अलगद झुकतं.पहिल्यांदा त्या फुलांना डोळ्यात भरुन घेतो. डोळे आणि मन दोन्ही भरत नाहीत.


मग कॅमेरा आपोआप समोर येतो. फ्रेम मध्ये त्या फुलांचं सौंदर्य मावत नाही. फुलं ही कशी एखाद्या सुंदर मॉडेलसारखी पोझमध्ये असतात. हासरी-लाजरी फुलं. वारा ही त्यांच्यावरुन अलगद वाहून त्यांना शहारुन   सोडतो.फ्रेम सेट असते. सारे प्राण डोळ्यात आणून ते सौंदर्य टीपून घेण्याचा प्रयत्न!
आता फक्त क्लिक करायचं असतं. हात थरथरु लागतो. पण अचानक ती फ्रेम अपूर्ण वाटते. काहीतरी चुकल्या चुकल्या सारखं वाटू लागतं. मी कॅम चेक करतो आणि पुन्हा डोळ्यासमोर धरतो. छे ! नाही ! खरंच ही फ्रेम अपूर्ण आहे. त्या फुलांचं सौंदर्य किती ही मोहक असेल पण माझ्या उत्फुल्ल पारिजातकाची सर त्यांना येत नाहीच ! मनात चटकन तुझा विचार येतो. वाटतं आता या क्षणी तू समोर असतिस तर! 

आता तर फ्रेम मधली ती फुलं मला डिवचाताहेत असं वाटू लागतं. माझ्या मनात काय चाललंय हे त्यांना कळलं बहूतेक. माझं ना नेहमी असंच होतं. किती ठरवलं की काही बोलायचं नाही तरी डोळे मनातलं सगळं काही बोलुन जातात. 


असो. मी पुन्हा कॅमेरा समोर धरतो. पण आता ती फ्रेममधली फुलं थोडी अल्लड झालीत. देवयानीसमोर शर्मिष्ठेच्या सौंदर्याची तारीफ केल्यावर जे भाव देवयानीच्या चेहर्‍यावर आले असतिल तेच भाव मला त्या फुलांच्या नाजूक पाकळ्यांवर उमटलेले दिसताहेत. आता मला त्या फुलांची समजूत काढायची आहे. मी कॅम पुन्हा सरसावून त्या सगळ्यां रंगीत फुलांना टीपून घेउ लागतो. पटापट! वेगवेगळ्या कोनातून. अगदी त्या फुलांच्या पाकळ्यांना स्पर्शून मी त्या फुलांना टीपत राहतो आणि दूर कुठे तरी माझी साधीभोळी शर्मिष्ठा मनात पारिजात भरुन  गालातल्या गालत हासत,  माझ्या मनाची होणारी तारांबळ पाहत माझ्या मनाच्या क्षितिजावर पहुडलेली असते.......Thursday, July 21, 2011

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ! ( Zindagi na Milegi Dobara )
It is all about your LIFE ! 

It is what about your friends, your dreams, and about those things which you always wanted to do but you couldn’t do just because you couldn’t spare a time from your busy life.

It’s all about UNDERSTANDING relationships. It’s about; you wanted to say sorry to your loved one but you are going to be forgiven if and only if that SORRY comes straight from your heart.

It’s all about PLANNING of your life!
What do you think that at what age you are going to get retired from your work?
at the age of 40? 50???
Who knows my friend whether that number is going to come in your life or not! 
So just live this moment which you are having  right now and live it at fullest. 
Come out from the box and feel the sky. A man should be in the box only after his death!  It’s all about FINDING the answers of some bitter questions of your life which are hidden deep under the sea and you have to dive into the deep sea to find it.

It’s all about FEELING love which is in the air!
You have to jump from the plane from the height of 15000 feet! 
Some of us are crazy about it.
some of us are careful about it and some of us are damn scared about it. 
But to feel it you have to jump mate! And once you are floating there in the sky, just close your eyes, feel it, live it, enjoy it and land with the pride that you have just touched the sky. :)

It’s all about LIVING each moment of your life like it’s a last moment of your life.  
The death is chasing you in the form of number of deadly bulls. You are in the narrow lane, bulls are running behind you. If they catch you they will crush you. You have to run faster than them to live. And not just to live but to do the things which you wanted to do if you are going to be alive!
Don’t think what you’ll be missing if you’ll be dead but just have a faith on yourself, run faster and live the life to do those things more beautifully!  

It’s all about REALIZATION!
Realizing damn LIFE my friend! cause you are  never going to get it again! :) 


Saturday, June 11, 2011

सख्ख्या मैत्रीणीचं पत्र

प्रिय दीपक.,
तुला वाढदिवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा ! -:)
आज पहिल्यांदाच तुला पत्र लिहितेय. तुझ्या वाढदिवसासाठी माझ्याकडुन ही एक भेटच समज ना. तसं पण माझ्याकडे आहे काय द्यायला तुला?
वाटलं तुझा वाढदिवस आहे तर जरा वेगळ्या पद्धतिने तुला विश करुया, सही ना?

बरेच दिवस मनात ठरवलं होतं की तुझ्यशी बोलायचं पण तू आजकाल इतका व्यस्त असतोस की..मग म्हटलं जाउ दे तुला पत्रच लिहुया..
त्यात आपण गेले कित्येक दिवस मनमोकळेपणाने बोललोच नाही..म्हणजे फक्त तू बोलत असतोस, माझं काम फक्त ऐकणं...
आज तुझा वाढदिवस ! मग व्हेअर इज द पार्टी मॅन! आज काय प्लॅन आहे? काही असो तू नंतर सांगशीलच म्हणा..

आज मला तुझ्याशी थोडं बोलायचं आहे, म्हणजे तुझ्याबद्दलच बोलायचं आहे. किती वर्षे झाली रे आपण एकमेकांना ओळखतोय? लक्ष्यात नाहीए आता.
आठवतं ज्यादिवशी आपण पहिल्यांदा भेटलो होतो किती भराभरा बोलत होतास तू! सगळं काही एका दमात सांगून संपवायची तुझी घाई.
लहानपणाच्या तुझ्या खोडी, घरातल्यांचा मार, शाळेतल्या गमतिजमति. शाळेतली ती तुझी मैत्रीण जिला सायकलवरुन तिच्या घरी सोडलं होतं. किशोरवयातलं पहिलं - वहिलं प्रेम!
मग ती दिवसातुन एकदा तरी दिसावी म्हणून तिच्या घरासमोरुन दिवसभर सायकलवरुन मारलेल्या चकरा.सहलीच्यावेळी तिला दिलेलं गुलाब... सारं काही भराभरा सांगत होतास आणि
मी शांतपणे ऐकत होते.
एक गोष्ट नोट केलिय का? बोलताना तुझे डोळे विलक्षण चमकतात. श्वास नेहमी फुलतात. प्रचंड अधिरता असते तुला एखादी गोष्ट सांगून संपवेपर्यंत.
कधी गमति जमति सांगताना तुझं ते खळाळून हसणं तर कधी आयुष्यातले कटु आठवणी सांगताना खोल गेलेला तुझा आवाज आणि निस्तेज डोळे!  सारं काही मी साठवून ठेवलयं, बंद करुन ठेवलयं कुठेतरी!

कॉलेजमध्ये असताना, तिने तुझ्या वाढदिवसादिवशी तुझ्यासाठी माँजिनीजमधून एक केक आणला होता, गिफ्ट म्हणून एक सुंदर  ग्रीटींग कार्ड आणि एक छोट्या बाहुलिचा स्टॅच्यु, तिचं रूप म्हणून ! किती खूश झाला होतास ना तू त्यादिवशी. तू सांगितलंस मला, "It was a first time in my life I cut a cake and got a gift on my birthday! Seems it is my first birthday ! Rather than a card she is the most beautiful gift i ever had!"
त्यावेळचे तुझ्या डोळ्यातले ते थेंब मला अजुनही आठवतात.. तुझ्या आयुष्यातले ते सगळ्यात हॅपनिंग डेज! जेव्हा तिच्याबरोबर तू आकाशाला गवसणी घालू पाहत होतास. तिच्या प्रत्येक भेटीनंतर मला सगळं काही सांगणं. या ना त्या
कारणाने ह्जारदा तिचं नावं कोरुन कोरुन सांगणं. मला ते सगळं आवडायचं. एखाद्या गोष्टीत  मनापासुन  गुंतुन जाणं मी खुपदा अनुभवलयं तुझ्याकडून आणि तुझं गुंतणं ही तसचं सहजा सहजी न सुटणारं! आजही तू तसाच आहेस! 
असो!

बरेच दिवस झाले आपण समुद्रावर गेलो नाही. वाळूत लोळलो नाही, किनार्‍यावर निजून मावळणारा सुर्य पाहिला नाही, संधीप्रकाशातली तुझी गाणी ऐकली नाहीत, अंधार पडल्यावर गार वारा अंगावर झेलत आकाशातले तारे मोजले नाहीत. बरंच काही मिस्ड करतोय ना आपण. 
परत जाउया एकदा. पुन्हा ते हरवलेलं विश्व शोधायला. मावळणारा सुर्य समुद्रात बुडेपर्यंत डोळे भरुन पाहताना मला तुला पाहायचयं आणि त्या खार्‍या वार्‍यासोबतची तुझी गाणी ऐकायची आहेत.

गेले काही दिवस तू शांत होतास. तू शांत असलास की मला फार भीती वाटते. तुझ्या आयुष्यातली बरीच वादळं अशीच शांतपणे तुला उध्वस्त करून गेल्याचं मी पाहिलयं, म्हणून रे! आणखि काही नाही. त्यात माझ्याशिवाय तू दुसर्‍या कुणाला काही सांगत नाहीस. नेहमी सगळं स्वःतामध्ये गाडून ठेवण्याची तुझी वृत्ती! गेली काही वर्षे तर तू चक्क माझ्याशीही अबोला धरुन होतास. तू फक्त मला समोर ठेवून बघत राहायचास. काही बोलायचा नाहीस. तुझ्या डोळ्यांतून ते सारं दिसायचं . तुझं गप्प राहणं मला नेहमी टोचायचं. तुला असं शांत पाहिलं ना की मला कसं तरीच व्हायचं. समुद्र नेहमी उधाणलेलाच छान दिसतो. तुझी अस्वस्थता मला ठावुक आहे. तुझ्या कविता, तुझे शब्दच बोलतात सारं काही. 

तुझ्या मनाचा ठावं घेणं कधी
जमणार नाही मला. नेहमीच चंचल! हसवता हसवता कधी रडवून जाशील ते नाही सांगता येणार. तसं पण हसवण्यापेक्षा रडवणं चांगलचं जमतं तुला. कितीही वादळातून उध्वस्त झालास तरी पुन्हा पुन्हा नव्या वादळात एकट्याने जाण्याची तुझी नशा! किनारे तुटले तरी पुन्हा ते बांधून काढण्याचा तुझा हव्यास!  हे सगळं कुणाच्या प्राक्तनातून सुटलं नाही रे! तू एकटाच याला अपवाद नाहीस; प्रत्येकाला अशा  प्रसंगातून जावंच लागतं. जे तुला स्विकारतिल जे तुला नाकारतिल ते ही सगळे  एकाच नावेतिल प्रवासी. मग त्यांच्याबाबत तू इतका कठोर का होतोस? तुझी कठोरता मला ठाउक आहे. एकवेळ  पाषाणाला पाझर फुटेल पण तुझ्या कठोरतेला नाही. पण ही कठोरता तुझ्या आयुष्यात कुठुन आणि कशी आली? तू नव्हतास असा, अ‍ॅक्च्युअली तू नाहीस असा. या कठोरतेचं कारण मला ठाउक आहे. ते घाव तूच सोसले होतेस आणि ज्यांनी ते दिले ते दुसरे कोणी नव्हते तुझे जवळचेच, तुला आपलं म्हणणारे, तुझ्यावर जीव ओवाळून टाकणारे, तुझे मित्र, तुझे नातेवाईक या सगळ्यांनिच तुला इतकं कठोर केलयं.
पण मला वाटतं जे झालं ते झालं, हे सगळं विसरुन जा. या कठोरतेचा नाश कर आणि पुढे चालू लाग. मला
माहित आहे तुझ्याबाबत ते इतक्यात शक्य नाही. पण प्रयत्न कर मी आहे तुझ्यासोबत.

तुझ्या आयुष्यात आजवर अनेक माणसं आली आणि गेली. काहींना तू तोडून गेलास तर काहींना तुला तोडलं. हे सुरुच राहणार. हे होतचं असतं त्याशिवाय माणसं कळत नाही आणि आपल्याला ही जीवन जगण्याचा अनुभव येतो, आपणही स्वःताला ओळखू लागतो. आत्मपरीक्षण करणं खूप गरजेचं आहे. माणसं येत राहतिल आणि जात राहतिल. प्रत्येकवेळी जगण्याचा तुला ते एक वेगळा अनुभव देत राहतिल. अपण कुठे चुकलो हे शोधणं फार गरजेचं आहे, नाही का? तू सुद्धा चूकलास! अनेकदा. ठीक आहे! आयुष्य आहे हे  आणि माणसं चूकणारचं! पण काही मित्र खूप स्पेशल असतात रे ! त्यांना जपून ठेव. काही माणसं पुन्हा मिळत नाहीत. ते तुला हर्ट करतिल, तुला काही बोलतिल पण ते सगळे आपले मित्र आहेत आणि ते नाही बोलणार तर अजुन कोण?
उगाच मनाला लावून घेउ नको. माणसं
जोडणं सोप्पं आहे, त्यांना तोडणं तर त्याहुन ही सोप्पं आहे पण सगळ्यात कठीण आहे ते त्यांना जपून ठेवणं.जे तुला अजुन शिकायचं आहे. तुला माणसं टीकवता येत नाहीत. तुझा ईगो तुला थोडा जपायला हवा. असो. हे तुला मी संगणार नव्हते पण आज नाही राहवलं.

आठवतं त्या दिवशी नीशा काय बोलली, " D, you are just like a Teddy Bear ! Everyone around you likes you but nobody loves you! "
तिचं ते वाक्य तू किती दिवस तरी मनात ठेवून होतास. का माहित का मलाही  तिचं ते वाक्य काहिसं पटलं. नंतर तू बरचं काही बोललास माझ्याशी स्वःतबद्दल आणि तिच्या त्या वाक्याचे निकष तुझ्या आयुष्यातल्या प्रसंगावर कसे खरे उतरत होते हे मला पटवून देउ लागलास.पण तुझं तिला ते प्रत्युत्तर मला आवडलं, " So what Neesha, At least everyone likes me !"  
जाउ दे ! इतकं काही मनाला लावून घेण्यासारखं नाही बोलली ती. सोड ना यार काय फरक पडतो! It's damn life dude !

चल! मला वाटतं पत्र फारचं लांबलयं.  मी का तुला  उगाच लेक्चर देतेय! आज तुझा वाढदिवस ( मी का पुन्हा पुन्हा तुला हे सांगतेय!) जस्ट  एंजॉय इट ! बरेच दिवस तुझ्याशी बोलायचं होतं म्हणून
हा पत्रप्रपंच आणि काही नाही!

तसं पण पुन्हा तुला वेळ नाही मिळणार तू तुझ्या नेहमीच्या आयुष्यात बिझी होणार. तुला आज काल वेळच नसतो माझ्यासाठी. तू तुझा तो पकाव लॅपटॉप आणि तुझा आय पॉड ! असो. पण मला माहित आहे की तू मला तुझ्यापासून कधी दुर नाही करणार. 

चल आता आवरतं घेते. तुझ्याबद्दल बोलायचं तर हा कागद कमी पडतोय( अ‍ॅक्चुअली माझे हात दुखले रे लिहून ;) ) पुन्हा बोलु कधीतरी निवांतपणे समुद्राच्या किनार्‍यावर, वाळूत निजून,
गाणी
गात आकाशातल्या चांदण्या मोजत.

तुला तुझ्या भावी आयुष्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा! आणखि काय बोलू? आणि हो आता लग्नाचा विषय जरा सिरिअसली घे !

You know something, love sucks mate ! And 28 years are enough to understand that love sucks badly !
Get a nice girl, get married and have a best life !!


तुझी सख्खी मैत्रीण,
तुझी डायरी. :)

Sunday, April 10, 2011

पारिजातकाच्या चारोळ्या

रात्र अशी बहरुन जाते
चांदण्यांचा सडा शिंपताना
स्वप्नातली तू आठवतेस, पहाटे
अंगणातला  पारिजात वेचताना.


पहाटेची स्वप्ने खरी होतात का गं? रात्र चांदण्यांचा सडा शिंपत जागी असते आणि मी ही त्या रात्री बरोबर चांदण्यांमधे तुला शोधत जागा असतो. पण जशी रात्र पहाटेकडे झुकु लागते माझे डोळेही पेंगू लागतात. खरं तर मला पहाटेचीच झोप हवी असते. पहाटे पहाटे पडलेल्या स्वप्नांत तू दिसावी आणि ते स्वप्न खरं व्हावं म्हणून!

पहाटे जेव्हा गार वारा अंगावरुन वाहू लागतो, ओघळणार्‍या पारिजातकाच्या फुलांची चादर नकळत अंगावर ओढली जाते. हळूहळू डोळे मिटू लागतात आणि त्या मिटलेल्या पापण्यांच्या आड एक सुंदर स्वप्न दिसू लागतं. आपल्या अंगणातला बहरलेला पारिजात आणि त्याखाली फुलं वेचणारी तू! फुलांनाही लाजवणार्‍या तुझ्या नाजुक हालचाली माझ्या डोळ्यांत मी साठवून घेतोय. मी हळूच उठून तू मला बघणार नाहीस याची काळजी घेवून पारिजातकाच्या आडोश्याला लपून तुला पाहतोय. थोड्यावेळाने तुझ्या ते ध्यानात येतं. कसं काय कोण जाणे? माझ्याकडे पाहून तुझी सैरभैर झालेली नजर! हातातल्या फुलांशी चालणारी तुझी हालचाल. मला हसू येतयं. माझ्या हसण्याने तू अजुनच बावरून जातेस. मी हळूहळू तुझ्याकडे येतो. तुझे भिजलेले, मोकळे सोडलेले केस आणि त्या केसांवरुन तुझ्या खांद्यांवर निथळणारे पाण्याचे टपोरे थेंब! अगदी तसेच जसे अळवाच्या पाण्यावर स्वःताला सावरत, धडपडणारे थेंब.तू तशीच स्तब्ध! एखाद्या निश्चल मुर्तीसारखी माझ्यासमोर उभी. तुला न्याहाळताना माझे डोळे तुझ्या त्या रुपाने भरून गेलेत. तुला स्पर्श करुन तुझी ती समाधी तोडावी अशी प्रखर इच्छा माझ्या मनाला स्पर्शुन जातेय. पण नको! तू अशीच छान दिसतेयस. पहटेच्या त्या अंधुक, गारठ्लेल्या काळोखात तुझ्या चेहर्‍यावर एक वेगळंच तेज मला भारावून टाकतेय.

तुला तसं बघून आज वाराही जरा जास्तच अल्लड झालाय. त्याची नियत ही बिघडलीय. तुला स्पर्श करण्याच्या इर्ष्येने तो तुझ्या अंगावरुन वाहून जातो. समाधीत मग्न असलेल्याची समाधी तोडावी त्याप्रमाणे तू दचकतेस आणि वार्‍याच्या त्या गार स्पर्शाने शहारून जातेस. तसं करुन त्या बदमाष वार्‍याला काय मिळालं काय ठाउक? 
छे ! किती छान दिसत होतीस तू! पण.. त्या गार वार्‍याच्या स्पर्शाने शहारलेली तू, न राहवून माझ्या मिठीत शिरतेस आणि  साखरझोपेत असलेला तो पारिजात आपल्या दोघांच्या अस्तित्त्वाच्या जाणिवेने अंग झाडून आपल्यावर बरसू लागतो. मनोमन मी वार्‍याच्या त्या बदमाषी कृत्याचे आभार मानतो आणि तुझ्या मिठीत तो पारिजातकाचा पाउस न्हाउ लागतो. न्हाता न्हाता चिंब झालेल्या तुझ्या ओठांतुन काही अस्पष्ट शब्द बाहेर पडतात आणि माझं ते सुंदर स्वप्न खळळकन तुटुन जातं!

घेता जवळी तू मला
पारिजात बरसत राहतो
हळव्या क्षणांच्या कळ्या
देहावर फुलवत राहतो.


कसे सुचतात गं तुला असे शब्द?? मी किती शोधतो तरी मला सापडत नाहीत. आजकाल हे असं होतं. माझ्या प्रत्येक स्वप्नांत मी तुला शोधत फिरतो. जेव्हा आजुबाजुला तू नसतेस. अनेक दिवस मी तुला पाहिलेलं नसतं. तुझा आवाजही ऐकलेला नसतो. तेव्हा मी या पारिजातकाजवळ येतो. त्याच्या पायथ्याशी विषण्ण मनाने बसून राहतो. स्वप्नातली तू पुन्हा आठवू लागतेस. सैरभैर झालेली माझी नजर फक्त तुलाच शोधत असते. येणारी जाणारी लोक मला तसं बसलेला बघून माझ्यावर हसून निघून जातात. तेव्हा हळूच पारिजातकाची एक फांदी माझ्या डो़क्यावर झुकते. माझ्या गालांवर काही फुलं सांडते. जणू ती तुच आहेस, माझ्या गालांवरुन हात फिरवणारी!  माझ्या  सार्‍या व्यथा फक्त त्या पारिजातकालाच ठाउक. माझ्या सार्‍या तुटलेल्या स्वप्नांचा तोच एक मुक साक्षीदार! तुला पडतात का गं पहाटे पहाटे अशी स्वप्नं?? बहरता बहरता तुटणारी, फुलता फुलता विखुरणारी?? नसतिल तर ऐक

बहरलो होतो कधी असाच
तुझ्या मिठीतल गुलमोहर होउन
विखुरलो होतो कधी असाच
तुझ्या स्वप्नातला पारिजात होउन.


मी असाच किती तरी वेळ त्या पारिजातकाखाली बसून राहतो. तुझ्या आठवणीत स्वःताला झोकून देतो. पुन्हा एकदा तुझे ते वेड लावणारे डोळे सारखे आठवत राहतात. तुझे आभास मला जाणवू लागतात. कधी तरी हातात घेतलेला तुझा हात, मला तो शीतल स्पर्श जाणवू लागतो. नेहमी सोबत असताना जाणून बुजुन, या ना त्या कारणाने एकमेकांना केलेले चोरटे स्पर्श पुन्हा पुन्हा आठवू लागतात. तुझ्या टपोर्‍या डोळ्यांइतकेच मला तुझ्या त्या चोरट्या स्पर्शांनी वेडं केलं होतं. मी ते सारे स्पर्श कुठेतरी मनाच्या कोपर्‍यात असेच जपून ठेवलेत. तुझ्या आठवणींनी वेडं केलं की मी त्या स्पर्शांची पाने उलगडू लागतो. हळूवार, मोहक असे ते स्पर्श पुन्हा पुन्हा आठवू लागतो. त्यात भरीस भर म्हणून की काय पारिजात ही माझ्यावर ओघळू लागतो. तुझ्या स्पर्शांच्या आभासांना सत्यात आणण्याचा
प्रयत्न करतो. ती नाजुक फुले माझ्या देहावर जेव्हा बरसू लागतात तेव्हा एक विलक्षण अनुभूति ने माझं मन बहरुन जातं, पण ते तात्पुरतचं!! तुझ्या स्पर्शांची उणिव तो पारिजात भरुन काढू शकत नाही, पण तरीही त्या नाजुक फुलांचं ते  ऋण मी विसरू शकत नाही. अशी जीवघेणी संध्याकाळ संपली की जीवावर उठलेली ती रात्र येईल तेव्हा मी काय करु?

पारिजात जेव्हा देहावर ओघळतो
तुझे चोरटे स्पर्श बहरू लागतात,
दिवस सहन होतात कसे तरी
रात्री तुझ्या ओढीने झुरू लागतात..


स्पर्श बोलके असतात. जेव्हा शब्द संपतात तेव्हा स्पर्शच बोलू लागतात, पण हे त्या पारिजातकाला ठाउक आहे का? तो तसाच निश्चल असतो. अबोल, मूकपणे माझ्याकडे बघत उभा असतो. त्याचं तसं ते बघत राहणं मला सहन नाही होतं. तू ही कधी कधी अशीच माझ्याकडे बघायचीस. संदिग्धपणे, ओठ मिटून माझ्याकडे बघत राहायचीस. तुझ्या मनातलं सारं तुझ्या डोळ्यांत उतरायचं. तुझं तसं ते बघत राहणं मला अजुनही आठवतं. पायात खोलवर रुतलेल्या काट्यासारखं अजुनही कधीतरी चालताना खुपतं. मी का पुन्हा पुन्हा त्या आठवणी कुरतड्तोय, तू विचारशील मला.  काय करू अगदी थोड्याश्या आठवणी आहेत गं या माझ्याकडे. ज्या आहेत त्या तश्याच जपून ठेवल्यात. हा पारिजात जेव्हा असाच गप्प राहतो  न बोलता, संदिग्धपणे माझ्याकडे बघत राहतो. मी आसुसलेल्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत राहतो अगदी तसाच जसा मी तुझ्याकडे पाहायचो की तू काही तरी बोलशील, मनातलं सारं काही माझ्यापुढे रितं करशील! पण नाही त्या अबोल पारिजातकाला ही माझी दया येत नाही. त्याच्या त्या अबोल नजरेचे घाव मग माझ्या मनावर घाला घालू लागतात.

बोलक्या स्पर्शांचे होणारे
भास अजुनही सरले नाहीत
अबोल पारिजातकाने दिलेले
घाव अजुनही भरले नाहीत.
.


हे घाव भरतील तेव्हा भरतील, त्यांची मला पर्वा नाही.मला ठाउक आहे हे घाव तू सुद्धा सहन केलेत. आठवणींच्या वणव्यात तू ही तशीच जळलीयस. तुझ्या डोळ्यांत मी ते जळणं पाहिलयं. प्रत्येकाला आपली दु:खे डोंगराएवढी वाटतात मी ही त्याला अपवाद नाहीय. पण काय करु कधी कधी तुझ्या आठवणी उफाळून आल्या की शब्दांच्या लाटा होउन मनाच्या किनार्‍यावर आदळू लागतात. तुझ्या आठवणींनी काठोकाठ भरलेल्या या मनाला कुठेतरी रितं करावंच लागतं,म्हणून मग या शब्दांचा आधार. पण कधी कधी एक अनामिक भीती मनाला ग्रासू लागते. आता शब्द आहेत म्हणून मी ते उधळतोय पण एक दिवस जेव्हा हे शब्दच संपतिल तेव्हा??? तेव्हा कळेल का गं तुला माझ्या डोळयांत उतरलेलं माझ्या मनातलं??

एक दिवस माझे सारे
शब्द आटुन जातिल
कळेल तुला मनातलं माझ्या
जेव्हा डोळे दाटून येतिल..


माझ्या वेदनाही तशाच! मी त्यांनाही कुठेतरे खोलवर मनात गाडून ठेवलयं, कुणासमोरही त्या डोळ्यांतून वाहू नयेत म्हणुन. मायेने, मोठ्या प्रेमाने मी त्यांना जपलयं. पण मला ठाउक आहे, कधी तरी या वेदना वाहतिल, मी कितीही थोपवून धरल्या तरी!  मग जर तुला कधी त्यांना बघावसं वाटलं, तुझ्या मायेची फुंकर त्या वेदनांवर घालावीशी वाटली तर रात्र सरताना, पहाटे माझ्या दारातल्या पारिजातकापाशी ये. त्याच्या उरात उरलेल्या माझ्या वेदना तुला दिसतील.

चंद्र आर्त आक्रोशाच्या
रात्री जेव्हा सरतिल,
उरात पारिजातकाच्या तेव्हा
वेदना मझ्या उरतिल.


एक दिवस नक्की माझ्या मनातलं माझ्या  डोळ्यांतुन  तुला  कळेल मला खात्री आहे. जर नाही कळलं ना तर कधी अंगणातल्या पारिजातकाच्या पायथ्याशी येवून बस. बहरलेल्या पारिजातकाचा सुगंध तुझ्य रोमांरोमात भिनेपर्यंत त्या फुलांमध्ये मिसळून जा. त्या नाजुक फुलांत आपल्या सार्‍या आठवणी मी गुंफुन ठेवल्यात. कधी त्या फुलांना ओंजळीत घे, डोळेभरुन त्यांना बघून घे. तुझ्या चेहर्‍यावरुन अलगद त्या फुलांना सोड. त्या नाजुक फुलांच्या तुझ्या गालाला होणार्‍या गुदगुल्या बघ तुझ्या ओठांवर हसू फुलवतिल. मला अजुन काय हवं? काही नको! तुझं फक्त एक मधुर हास्य. हसताना तुझ्या गालांवर स्वार झालेले तुझे ओठ आणि हसणारे डोळे! हे सगळं मला हवयं! पण कधी कधी हे सगळं माझ्यापासून दुरावत चाललेलं असतं. दुर कूठे तरी अथांग समुद्रात वाट चुकलेल्या गलबतासारखी तू माझ्यापासून दुर जातेस. मी तुझ्यापर्यंत पोहचण्याच्या इर्ष्येने त्या अथांग समुद्रात स्वःताला झोकून देतो पण हातपाय मारुन पाणी कापण्याचा माझा वेग फार कमी पडतोय. त्या भरलेल्या समुद्रात, चोहोबाजुनी वेढलेल्या खार्‍या पाण्यात मी तुला दूर जाताना बघत तरंगतोय. पुन्हा किनार्‍यावर परत फिरावेसे वाटत नाही. पण खरचं मला सोडून जाउ नको, अगदी स्वप्नातही...

मला सोडून जाउ नकोस
खरं सांगतो मरुन जाईन
माझ्या अंगणातला पारिजात
तुझ्या अश्रुंवर फुलं वाहील..
.


आता पुन्हा नेहमीसारखी ती रात्र येईल. मी पुन्हा रात्रभर तुला चांदण्यात शोधत फिरत राहीन. पुन्हा रात्रभर जागून पहाटेची वाट बघत राहीन. पहाटे पडणार्‍या त्या गोड स्वप्नाची. पण आज रात्रभर जागुनही पहाटे मला झोप येत नाहीय. रात्र उलटुन हळूहळूपहाटेकडे झुकतेय पण माझे डोळे सताड उघडे, खिडकीतून अंगणातल्या पारिजातकाकडे बघत आहेत.काही केल्या माझे डोळे मिटायला तयार नाहीत. जणू तो पारिजात मला खुणावतोय, मला बोलावतोय! मी ऊठून त्या पारिजातकापाशी जातो. त्याच्याकडे उद्विग्न नजरेने पाहतोय. माझ्या नजरेतली उद्विग्नता त्याला कळते. तू नसल्याची जाणिव त्यालाही आहे. वाराही आज त्या वेगाने वाहत नाहीय. तू नसल्याने सारं काही शांत आहे. निश्चल आणि विषण्ण आहे. आता वारा कुणाची छेड काढणार? त्याच्या त्या छेडण्याने कोण शहारुन माझ्या मिठीत येणार! असू दे ! तसही स्वप्नंच होतं ते नाही??  मी त्या निरभ्र आकाशाकडे बघून तुला विचारतोय पहाटेची स्वप्नं कधी खरी होतात का गं???

तू नसताना सतावते
पारिजातकी अल्लड सकाळ,
हवयं मला शेवटचं एकदा
तुझ्या मिठीतलं उरलेलं आभाळ.....
.....

Sunday, April 3, 2011

आजा पिया तोहे प्यार दूँ

"क्या हुआ क्या तुझे यार? कमॉन ! टेल मी ! "

"कुछ नहीं यार ! बस्स ऐसे ही!"


"बच्चू मैं तुझे जानती हूं! ये आज की बात नहीं है! "


"छोड ना यार!! जाने दे ! It's not happening with me first time, i'm used to be now! 

अन्ना, दो कॉफी!!"

"जो भी है डी, you better concentrate on the job, please !!, सिर्फ ३ दिन बचे है इयर क्लोझिंग में!  And you know your position, i just can't hear when people keeps talking nonsense about you!!"


"तो मैं क्या करु यार?? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है!  It's seems a damn bad patch of this year ! I really can't figure it out what the hell is going wrong!!"

" Everyone has a bad patch D, and if you wanted to live you have to overcome of this! you can't be looser !!
साला अगर कोई तेरा भगवान सचिन के बारे मं कुछ ऐसा वैसा बोलता है तो तू उसको पुरा खा जाता है!! सचिन के लाईफ में भी कितने बॅड पॅच आये है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी ना!! लड लड के सबको अपने परफॉर्मन्स से चूप कराया ना उसने !! "

" I jaust don't know yaar !! "


" You know ! Only you know what is going wrong. As you never share your problems with anyone. It's fine if you don't want to share them, but at least try to get rid off them!!  तू ही हमेशा कहता है ना, लाईफ इज ब्युटीफूल!" 


" हे हे हे ! अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है की, Life is not only a bitch, but it's having puppies also!! "


" तू सुधरेगा नहीं! और बोलने में मैं तुझसे कभी जीत नहीं पाउंगी! But seriously D, come out of whatever it is ! you are killing yourself yaar !!

" अम्म्म!!  Probably, but it's fun you know!!

" What fun yaar??? Your face speaks all !!! 

" अम्म! i just can't change this !! sorry yaa !!


" चल, चलते हैं! मुझे सारे रिपोर्ट्स बनाकर भेजने हैं! एच ओ वाले हाथ धोकर पिछे पडे हैं ! तू कॉल पे जा रहा है क्या?"


" अं?? हां एक कॉल पे जाना हैं!! तू चल मैं आता हुं!!"


" Ok ! take care and come on smile now!!


" Hey, thank you so much yaar !! !! " 


तीन - चार दिवसापूर्वीचा माझा आणि माझ्या ऑफिअसमध्यल्या एका मैत्रीणीचा संवाद !!
तीने तिला जमेल तसं बरचं समजावलं ! पण मी यासर्वांच्या खूप पुढे गेलोय हे तिला माहित नव्हतं....

पण त्या दिवशी  राहून राहून हे गाणं आठवत होते............

"आजा पिया तोहे प्यार दू! गोरी बैय्या तोपे वार दू!
किस लिये तू इतना उदास? सुखे सुखे होंठ अखियों में प्यास ! '
किसलिये , किसलिये !! 
Thursday, March 24, 2011

आमच्या दुनोळ्या आणि बझबझाट !!!

कवितांचे बरेच प्रकार असतात नै !! पण आमच्या बझ्झवरचे प्रकार हे कैच्याकै असतात, त्यातलाच या नविन प्रकाराचा आका उर्फ आनंद काळे याच्या बझ्झ्वर शोध लावला. या प्रकाराचं नाव दुनोळी!! म्हणजे दोन ओळींची कविता!
" माझ्यासाठी कोण आहेस तू?"  मी शारुक  मांजरसुंभेकर  या नाटकात सिद्धु जेव्हा आउट ऑफ ऑर्डर असलेल्या फोनवर त्याच्या हयात नसलेल्या प्रेयसीला कवितेच्या रुपात वेगवेगळ्या उपमा देउन सांगतो  तो प्रसंग मस्तच आहे !!
तर त्यावरुन आमचा मित्र आका याने खालीलप्रमाणे  बझ्झ टाकला ! मग काय म्हणता, सगळ्यांनी आपापल्या परीने सांगितलं की, " माझ्यासाठी कोण आहेस तू !"
वाचा तुम्हालाही आवडतिल आमच्या दुनोळ्या............


Buzz From Anand Kale - 
रविवारी "मी शारुख मांजरसुंभेकर" नाटक पाहीलं....
त्यातला एक प्रसंग आहे ज्यात "माझ्यासाठी कोण आहेस तु??" हे सिध्द्या सांगतो ते असं....

माझ्यासाठी कोण आहेस तू
सकाळच्या नाष्ट्याचं ऑम्लेट आहेस तू
उजाड माळरानावरलं हीरवगार गवत आहेस तू....

तुम्हाला काय वाटतं???

आ का Anand Kale -
माझ्यासाठी रोजचा बझ आहेस तू
कोल्हापुरच्या बाजारातला किमती साज आहेस तू
तलावपालीची एक गुलाबी संध्याकाळ आहेस तू
बालपणीत रमलेला माझा भुतकाळ आहेस तू..
माझ्यासाठी कोण आहेस तू.....

दीप Deepak Parulekar -
सकाळचा गुड मॉर्निंगचा टेक्स्ट आहेस तू
चकॉपी करून पेस्ट केलेला ड्राफ्ट आहेस तू
 लोकल ट्रेनच्या डब्ब्यातली विंडो सीट आहेस तू
वार्‍याच्या झोताबरोबर वाहणारी प्रीत आहेस तू

सुहास झेले -
पहिल्या पावसाने दरवळलेला मातीचा सुगंध तु..
आजवर बघितलेलं सुंदर स्वप्न तु..

भारत मुंबईकर -
पार्टीच्या डिशमधला पहिला घास तू
माझ्यासाठी चवीची आणि वासाची झक्कास स्वीट तू. 

आ का Anand Kale -
सकाळच्या धुक्यात मारलेली रपेट आहेस तू
लाडाने मारलेली गालावरची चापट आहेस तू.. :)

आ का Anand Kale -
स्वामींच्या झोळीतली त्रिवेणी आहेस तू
दिपकच्या चारोळीतली रातराणी आहेस तू...
 
विशाल कुलकर्णी -
अंगणात ओघळलेली प्राजक्ताची कळी तू...
तृणपर्णाने सांभाळलेलं लाजरं दंव तू..

सिद्धार्थ . -
गोड शिळ मारणारा पारवा आहेस तू...
भर उन्हात हवाहवासा गारवा आहेस तू...
 
विशाल कुलकर्णी -
अंगाला झोंबणारा गारवा तू...
आत जावून टोचणारा मारवा तू...
 
आ का Anand Kale -
लाल लाल गोळ्याचा गार गार बर्फ तू
मारवाड्याच्या मिठाईवरचा चमकणारा वर्ख तू...... ( खादाडी स्पेशल... :)
 
दीप Deepak Parulekar -
माझ्या कवितेतले शब्द आहेस तू
क्षणात उसळणारी लाट, आज का स्तब्ध आहेस तू??
 
सुहास झेले -
फेविकॉलचा मजबूत जोड तु..
दिलखेच लाजणारी गोड तु.. :)
 
सिद्धार्थ . -
गोड गोड चॉकलेट तू...
मस्त भरलेलं पापलेट तू... (नॉनव्हेज स्पेशल)
 
आ का Anand Kale -
पिवळाजर्द  कोकणातला हापुस आंबा तू...
बिचवरला रात्री बसून मारलेला खंबा तू... :) :) ... (बेवडा स्पेशल,,,,

सुहास झेले -
फुर्रर्र्र आवाज करत संपणारी रश्याची वाटी तु...
कधीही न संपणारी प्रिती तु..
 
सुहास झेले -
उकडीच्या मोदकातला गोड मसाला तु
गरम गरम भातावर सोडलेली तुपाची धार तु ....
 
दीप Deepak Parulekar -
माउताईचे केक्स तू
सीसीडीच्या कॉफीचे फ्लेक्स तू :)
 

सुहास झेले -
पोळी मधले पुरणाचे सारण तु
माझ्या जगण्याचे कारण तु...
 
ABM नितीन मोरजे -
दरी डोंगरामध्ये स्वच्छंद भटकणारा वारा तू !
सह्याद्रीमधील उंच कड्यावरून पडणारे पाणी तू !!
फुलाना पाहून होणारा बावळा तू !!
महाराजांच्या गड कोटावरील मावळा तू !
आसमंतात उंच उडणारा गरुड तू !
सर्व मित्रांच्या मनावरील आरूढ तू !!
 

( काही वेळाने मला आठवलं की काही जण तू ह शब्द चुकीचा म्हणजे तु असा लिहित आहे म्हणून मग मी बोललो )
दीप Deepak Parulekar - ए सगळ्यानीं तू असा लिहा दीर्घ, अ‍ॅप्सने पाहिलं तर मारेल सगळ्यांना !!

सिद्धार्थ . -
बेंद्रीणीसाठी तोडफ़ोडकर तू
सुर्‍यासाठी केवडा अन् माझ्यासाठी शिरोडकर तू... (शाळा स्पेशल)
 
सुहास झेले -
वाळवंटात मृगजळाने भागलेली तहान तू
हळूच खुदकन हसणारे बाळ लहान तू...
 
Pankaj Z -
भरलेला खिसा तू,
लवंगी मिरचीचा रस्सा तू !!
 

( तोवर अ‍ॅप्स आली )
Aparna S -
दिप्या मला उचक्या का लागतात हे पाहायला आले मी नाहीतर खर म्हणजे गायब आहे हा आठवडाच...पण आता आलेच आहे तर माझे पण तू तू....

माझा कधी न वाचणारा ब्लॉग तू...
तरी माझ्या सगळ्यात आवडत्या पोस्टमध्ये येणारा तू...
 
आ का Anand Kale -
पेबच्या झ-यातुन नितळ पडनारं पाणि तू
राजगडावर ऎकू येणारी मावळ्यांची गाणि तू...
( खादाडीवरुन डायरेक्ट गडावर पोचलो आम्ही ) 

सिद्धार्थ . -
डाइव मारुन घेतलेली कॅच तू...
सचिनने एक हाती जिंकवलेली मॅच तू... (वर्ल्डकप स्पेशल)
 
आ का Anand Kale -
दिप्याचा रटाळ निधिगंध तू...
देवकाकांची कधी कधी फसलेली चाल तू...
सागराची नासलेली बर्फि तू...
सपाची न दिलेली पार्टि तू.....  ( खेचाखेची स्पेशल.... :)

विशाल कुलकर्णी -
सह्याद्रीच्या दर्या-खोर्यातली पाऊलवाट तू...
रस्ता चुकल्यावर अचानक कानी पडाणारी ’एओ’ तू....!!
 

इतक्यात बराच वेळ झाल कुणीच काही बोलले नाही मङ सुझे बाबांनी विचारणा केली
सुहास झेले - सगळे शांत?? तिचा फोन आला वाटत ;)
दीप Deepak Parulekar - शिव्या घालतेय फोनवर :):):)
सिद्धार्थ . - सही जवाब... बाबा सुझे की जय हो...
सुहास झेले -
हा हा हा... :) :)
सुखी रहा मित्रांनो :)
 

आणि आकाने दुनोळी टाकुन शांतता तोडली... बझ्झ पुन्हा वाहू लागला
 
आ का Anand Kale -
कधी कधी फोनवर वाहणारी निरव शांतता तू
तूला भेटण्या लागलेली जिवाची ओढ तू..
 
सुहास झेले -
नसती उठाठेव तू, काय वाट्टेल ते तू..
हरकतनाय..माझिया मनात तूच तू :)   (ब्लॉग स्पेशल :D

सचिन पाटील -
इथे तू , तिथे तू ,
सगळीकडे तूच तू
 
दीप Deepak Parulekar -
मार्च महिन्यातलं सेल्स टार्गेट तू
पूणे -सातारा मार्गावर लागणारं स्वारगेट तू

Aparna S -
"रस्सा" मधलं कालवण तू....
"पंगत" मधली सुरमई तू....(रेस्तरा फेम...)
 
सुहास झेले -
कोकणातलं मालवण तू
जीवाची होणारी घालमेल तू
 
सचिन पाटील -
पवईतली डबल आम्लेट तू,
मालाड मधली बुर्जी-पाव तू.... (अंडा स्पेशल)
 
सुहास झेले - मला वाटत सगळे लगेच फोनाफोनी करून सांगत असावे की माझ्यासाठी कोण आहेस तु ? :)

ABM नितीन मोरजे -
जंगलात दिलेली हाकारी तू !
कुणा शिलेदाराने दिलेली ललकारी तू !!
रायगडावर झडणारी नौबत तू !
राजगडावर वाजणारे पडघम तू !!
ठासून भरलेली कलालबांगडी तोफ तू !
शाहिराने दिलेली डफावरची थाप तू !!
 
विशाल कुलकर्णी -
जल्लेबीच्या जाहिरातीतल्या पिल्लाची लडीवाळ चिडचिड तू...
आणि मल्लिकाच्या प्रत्येक मुव्हीतली खल्लास बिकीनीही तू..

सुहास झेले -
मनाचे बांधकाम पक्क करणारी तू...
तुझ्या प्रेमाने थक्क करणारी तू..
 
विशाल कुलकर्णी -
अजय देवगणला न जमलेली कॊमेडी तू...
त्याची कॊमेडी बघून आमची होणारी ट्रॅजेडी तू...
 
सुहास झेले -
हळूच वाजणारी आकाची शिटी तू..
मैदानाला चकरा मारायला लावणारी पिटी तू... 

दीप Deepak Parulekar -
हैदराबादी पेशल पाया तू
चारमिनार की मसाला चाया तू

ABM नितीन मोरजे -
वाळवंटातले Oasis तू !
IT मधले Symboisis तू !!
सिद्धार्थ . -
इस्माईलभाईच्या विरोधातील कावा तू
जहांगीर का ड्यूप्लीकेट पायजन वाला बावा तू.  ( जर हैद्राबादी चित्रपट " द अंग्रेज" पाहिला असेल तरच अश्या पात्रांचा आणि दुनोळ्यांचा मतितार्थ कळेल !

दवबिंदु . -
शिवाजीच्या संभासारखा छावा तू
अप्लिकेशन सोफ्टवेअर मधील जावा तू
 
दवबिंदु . -
कधीही न थांबणारा असा श्वास तू
पिलाचा आईवर असलेला विश्वास तू
 
reshma ranjankar -
गावच्या ओढ्यातल अवखळ गाण तू.....
माझ्या मनातल रुनझुंण पैंजण तू.......
 
reshma ranjankar -
दिल ने छेडी गयी शायरी हे तू...
फिर बनाई गयी गझल हे तू....
 
विशाल कुलकर्णी -
वृत्त चुकलेली ”गझल" आहेस तू...
चुकून जमलेली ’हझल’ आहेस तू... ;)
 
दवबिंदु . -
मला रात्री न येणारी झोप तू
माझ्यासाठी शेवटची होप तू ...
 
सुहास झेले -
मनाभावातून केलेली प्रेमळ चारोळी तू.
वाट लावलेली अप्पोळी, सुपोळी, दिपोळी तू...
  
( आप्पोळी, सुपोळी, दीपोळी हे आमच्या बझ्झ्वरिल कॉपीरायटेड, अफलातुन काव्यप्रकार आहेत! त्यांच्यावर कधीतरी स्वतंत्र पोस्ट लिहीन! आळशीपणातून वेळ मिळाला तर

reshma ranjankar -
पहाटेची भूपाळी तू..
रात्रीच्या थंड चांदण्यातली अंगाई तू....
 
दीप Deepak Parulekar -
संथ ओघळणारा पारिजात तू
देहात विरघळणारा मोगरा तू
 
दीप Deepak Parulekar -
माझ्या दिलाचा लॉक तू
रवीवारचा मेगा ब्लॉक तू
 
दवबिंदु . -
माझ्या तोंडातून न निघणारे बोल तू
माझ्या कडून झालेला एक झोल तू    
( याने काय झोल केला तो त्याचा त्यालाच ठावूक )

दीप Deepak Parulekar -
वैशाख वणव्याचं उन तू
किशोरीच्या 'सहेला रे" ची धून तू
 
reshma ranjankar -
सकाळच्या उन्हातला दवबिंदू तू
माझ्या मनातला मोरपिसारा तू...
 
दीप Deepak Parulekar -
न परवडणारी गाडी तू
तरीही माझी ड्रीमकार ऑडी तू
 
महेश सावंत -
प्रीतीच्या हाकेशिवाय.....माझं ह्र्दय कसं धावेल.......
कसं सांगु तुला......माझ्यासाठी कोण आहेस तु........
मी बघितलेलं सर्वात सुन्दर स्वप्न......आणि......
माझ्या मनानी केलेली प्रेमाची एक कल्पना आहेस तु.

सुहास झेले -
उन्हात फिरून होतेस टॅन तू..
पारीजातकासाठी दीपक ने इंस्टाल केलेल W-लॅन तू.. :)
( पारिजातक हा माझ्या दिपोळीचा कॉपीराईट शब्द आहे

दवबिंदु . -
कातरवेळी एकांतात बाहेर आलेला हुंकार आहेस तू
मैफिलीत पाय थिरकायला लावणारे झंकार आहेस तू
 
reshma ranjankar -
हवीहवीशी वाटणारी सावली तू..
रात्री पिंपळावर दिसणार भूत तू....
 
महेश सावंत -
माझ्या जगण्याची इच्छा आहेस तू ........
कसं सांगु तुला......माझ्यासाठी कोण आहेस तु.........
 
दीप Deepak Parulekar -
माझ्या आभाळातलं नक्षत्र आहेस तू
तुला कधीही न पाठवलेलं पत्र आहेस तू
 

दवबिंदु . -
माझी इच्छा पूर्ण होण्यासाठी तुटलेला तारा आहेस तू
मला आनंद देण्यासाठी वाहणारा वारा आहेस तू ....
 
आ का Anand Kale -
चंद्राची अर्धकोर तू
गोठवणारी रात्र तू
पहाटेची गुलाबी छटा तू
वासुदेवाची ऎकलेली गाणी तू..
 
सुहास झेले -
स्वच्छंदी उंच भरारी घेणारा पक्षी तू.
रांगोळीच्या रंगात नटलेली नक्षी तू..
 
दीप Deepak Parulekar -
देहावर सळसळणारा वारा आहेस तू
पावसात कोसळणार्‍या गारा आहेस तू
 
दवबिंदु . -
पावसाची एक रिमझिम सर आहेस तू
वेड्यांच्या दवाखान्यात एक भर आहेस तू
 
दीप Deepak Parulekar -
डार्क नाईट मधला जोकर आहेस तू
काईट बघून लागलेली ठोकर आहेस तू
 
दवबिंदु . -
काईटमधली बार्बरा मोरी आहेस तू
रंगाने तशी गोरी आहेस तू

दीप Deepak Parulekar -
ठावूक आहे माझी कधी होणार नाहीस तू
तरीही माझी आणि फक्त माझीच आहेस तू
 
विशाल कुलकर्णी -
मोगले आझमच्या सलीमची अनारकली तू...
खुळावलेल्या दिलीपची मधूबाला तू...
वेडावलेल्या नानाची माधूरी तू...
खरं सांगू.........?
भुकेजलेल्या जिवाची शिदोरी तू....... 

दीप Deepak Parulekar -
कधी रागाने ओरडणारी आई असतेस तू
तेव्हाच मायेने जवळ ओढणारी ताई असतेस तू
 
दवबिंदु . -
देवाने मला दिलेली दैवी शक्ती तू
हनुमानाची रामावर असलेली भक्ती तू...
 

दीप Deepak Parulekar -
कृष्णाच्या सुरातली राधा तू
कॄष्णासाठी झुरणारी मीरा तू
कसं सांगू तुला माझ्यासाठी कोण आहेस तू
शब्द संपले गं सगळे,  घे ना  जरा समजून तू!!
 
Devdatta देवदत्त Ganar गाणार -
आधी वाटले तिजोरीतील सोन्याची रास तू..
नंतर कळले, दिवसा होणारे भास तू..
 
दवबिंदु . -
कधी कॄष्णासाठी झुरणारी मीरा तू
कधी वाका वाका करणारी शाकीरा तू ...
 
reshma ranjankar -
मीरेचा वेडा कृष्ण तू
तोच कृष्ण प्रश्न तू ......
 
Dhundiraj Sakpal -
अळवा-वरच्या पाण्याचा टपोरा थेंब तू !
उजाड माळरानावरच्या वाऱ्याची एक मंद झुळूक तू

दवबिंदु . -
दु:खातही करावा लागणारा जश्न तू
मला निरुत्तर करणार एक प्रश्न तू ...

Dhundiraj Sakpal -
सलग १० दिवस शिफ्ट करून मिळालेला दोन दिवसांचा विकली ऑफ तू !
रेसेशनच्या नावाखाली मिस झालेली एक अप्रेझल तू !!

दीप Deepak Parulekar -   (मी ऑफीसच्या कामासाठी बाहेर पडलो पण दुनोळ्या स्वस्थ बसू देइनात, म्हणुन सेल फोनवरुनच ही अपडेट केली.)
Mazya astittvaachi saaksh tu,
kolhyala aambat laagleli draaksh tu.:-)
 
दीप Deepak Parulekar -
Shane warne chi afalatun leg spin tu,
safai ki chamakar tikiya Rin tu.

दवबिंदु . -
माझ्यासाठी बदनाम झालेली मुन्नी तू
सात खून माफ असलेली खुनी तू ....

दवबिंदु . -
माझ्यासाठी अनिश्चिततेच इलेक्शन पोल तू
माझ्यासाठी एक विहीर खूप खोल तू ....

दवबिंदु . -
धगधगणारी एक आग तू
पण माझाच एक भाग तू ....

Dhundiraj Sakpal -
जीवनातली सुंदर लकेर तू !
आयुष्यातलं एक अवखळ वळण तू !!

Aparna S -
श्रीतैच्या स्वेटरमध्ये गुंडाळलेला मऊ मऊ बब्बू तू
डुलक्या घेतही जेवण पूर्ण करणारा खाबू तू...

आ का Anand Kale -
सकाळी सकाळी झोपेत पाहीलेलं बब्बुचं हसु तू
त्यानं हळूच चादरीवर सोडलेली पाण्याची गरम धार तू... :)

आ का Anand Kale -  नंतर आकाने सगळ्यांना उद्देशुन मस्तच लिहिली...
सुझेची खादाडी तू
अनुची लबाडी तू

रोहणाची चढाई तू
सपाची बढाई तू

काकांच्या गप्पा तू
श्रेयातायचा धक्का तू

हेरंबच्या भन्नाट पोस्ट तू
दवबिंदुची ओली गोष्ट तू

योमूचे केक्स तू
दिप्सच्या बेबस तू

ईटलीच्या जावयाचा मस्का तू
माउच्या रेसिपीचा चस्का तू

सागराचा तळमळलेला प्राण तू
आपाचे षटकार छान तू

:) :) थकलॊ....
16 Mar


दीप Deepak Parulekar -
मुंबईच्या चाळीची १० बाय १२ ची खोली तू
आणि त्या खोलीतल्या स्वप्नातली अँजेलीना जोली तू

सुहास झेले -
मुंबई लोकलची गर्दी तू..
उन्हाळ्यात झालेली सर्दी तू... :)

दीप Deepak Parulekar -
माझ्या डोळ्यातले पाणी तू
विरहाने गायलेली गाणी तू

दीप Deepak Parulekar -
परीक्षेत मारलेली कॉपी आहेस तू
तरीही लागलेली केटी आहेस तू

सुहास झेले -
भारतावर लावलेली बेटिंग तू..
पाकिस्तान ने केलेली सेटिंग तू...

सुहास झेले -
भविष्याच्या विचारात अथांग रमणारी तू
माझेच विश्व होऊन माझ्यातच हरवणारी तू..

दीप Deepak Parulekar -
रानात एकटं पडलेलं फूल तू
मला पडलेली माळरानाची भूल तू

Swami Sanketanand -
सलिमची फ़रहा तू..
इस्माईलची दुसरी बेगम तू..
  ( द अंग्रेज स्ट्राईक अगेन )

सुहास झेले -
लाजतेस किती गोड तू
तळहातावर जपलेला फोड तू..

Swami Sanketanand -
स्वामीची कैपाडी तू..
त्या वाचणारी येडी तू..

दीप Deepak Parulekar -
कधी देशी थर्रा तू
कधी चिवास रिगलची स्कॉच तू

दीप Deepak Parulekar -
किंगफिशरची माईल्ड बीअर तू
आणि माझी लाडकी डीअर तू :)

दीप Deepak Parulekar -
शोएब अख्तरचा बाउंसर तू
आणि त्याला सचिनने ठोकलेला सिक्सर तू
 
सुहास झेले -
प्रेमात उत्स्फूर्त केलेलं मुक्तछंद तू..
मसाला पानातला गोड गुलकंद तू...

दीप Deepak Parulekar -
मिथुनचा डिस्को डान्स तू
रेहमानचा सुफी ट्रान्स तू !

दीप Deepak Parulekar -
डोक्यावर प्रेमाने मारलेली टपली तू
ह्रदयाच्या जखमेवरली खपली तू !

दीप Deepak Parulekar -
आगीतून चालणारी सीता तू
कृष्णाने वदलेली गीता तू

Jyoti Ghanawat -
दिप्याच बोंबील नक्षत्र तू ......
अन त्याला झुलवणारी मदमस्त सुरमई तू

( हे मला उद्देशुन होतं !

Jyoti Ghanawat -
सुझीचा हलवा तू ......
 देवाची लाली तू .....
( आणि हे सुझे आणि देवेंद्रला )


सुहास झेले -
काटेरी फणसातले गोड गोड गरे तू..
डोंगरकपाऱ्यातून वाहणारे शुभ्र झरे तू..

Swami Sanketanand -
सहेला रे किशोरीचे तू..
मोहक हास्य माधुरीचे तू..

दीप Deepak Parulekar -
अंतरात उगवलेली संवेदना तू
ह्रदयात जपलेली गोड वेदना तू

सुहास झेले -
उफाळत्या तेलात मस्त पोहणारे वडे तू..
अशक्य चढणीचे सह्याद्रीचे कडे तू.. :)
 
Jyoti Ghanawat -
आठवणीत जागवलेली रात्र तू ....
तुटलेल्या स्वप्नातली सुंदर पहाट तू

सुहास झेले -
तुझ्या आठवणीत केलेला बझ्झबझ्झाट तू
शब्द संपल्यावर झालेला शुकशुकाट तू..

Jyoti Ghanawat -
माझे मुके शब्द तू ....
हरवलेले भेसूर स्वर तू ...

Swami Sanketanand -
गालावर मोरपीस अलगद फ़िरणारा तू..
कृष्णाची प्रेमदिवाणी मीरा तू

सुहास झेले -
गर्द धुक्यात हरवलेली वाट तू
माझ्या आयुष्यात झालेली सुंदर पहाट तू..

Jyoti Ghanawat -
सुनासुना झालेला मेलबॉक्स तू .... .
Add on विना इन्स्टॉल केलेला फायरफ़ोक्स तू

Swami Sanketanand -
उबुन्ट्ची ओ एस तू..
ओपन सोर्स सॉफ़्टवेअर तू

reshma ranjankar -
माझ्या डोळ्यातल्या अश्रूत भिजलेली पापणी तू....
माझ्या आयुष्यात न बहरलेली रातराणी तू...
( रेश्मा जियो !!! )

Jyoti Ghanawat -
चाफ्याचा मंद सुवास तू .......
केवड्याचा उग्र वास तू

सुहास झेले -
बागेत हळुवार उमलणारी कळी तू.
हळूच गालावर फुलणारी खळी तू..

Aparna S -
वाफमोडवर असणारा बझर तू
फेबुवरची टीवटीव तू....
  ( हे बझ्झवरिल प्रचलित शब्द आहेत इतरांना कळायला थोडे जड जातिल, मंडळ दिलगिर आहे )

सुहास झेले -
चांदण्यात दाटलेलं अस्तित्व तू...
हा खरंच चंद्र आहे की आहेस तू... :)

reshma ranjankar -
माझ्या स्पर्शात सामावलेलं आभाळ तू..
प्रेमाने मारलेली शीळ तू...

सुहास झेले -
शुभ्र चंदन लेवून नभी आलेला चंद्र तू..
दीपकची झोप उडवणारा हा निशिगंध तू... :)
 
reshma ranjankar -
राधिकेचा चितचोर तू..
माझा फक्त माझाच चंद्रकोर तू..

दीप Deepak Parulekar -
आहेस माझा निशिगंध तू
कधीही न जुळलेला बंध तू

Swami Sanketanand -
ग्रंथसाहिबातला सबद तू..
कुराणातली आयत तू....

Swami Sanketanand -
कबिराचे दोहे तू..
सुदाम्याचे पोहे तू..

दीप Deepak Parulekar -
डोळ्यांत साठवलेली साठवण तू
विसरुन पुन्हा आठवलेली आठवण तू !

सुहास झेले -
कधीही न सुटलेलं गणित तू..
माझ्या आयुष्याचे झालेलं फलित तू...

Swami Sanketanand -
विदर्भातली कपाशी तू ..
ठेवतेस उपाशी तू .....

Swami Sanketanand -
a*a+b*b=c*c तू.. (पायथागोरसचे प्रमेय तू)
E = m*c*c तू ..... ( सापेक्षतेचा सिद्धांत तू)

Swami Sanketanand -
सत्यवानाची वटवट तू..
अनघाची पटलेली पाटी तू..

दवबिंदु . -
कधी द सोशल इन्सेक्ट असलेला भुंगा तू
कधी डोक्यात भुणभुणणारा मराठी भुंगा तू ...

दवबिंदु . -
रोहनची ऐतिहासिक सह्यभ्रमंती तू
पंक्याची अनलिमिटेड भटकंती तू

सुहास झेले -
माऊताई ने बनवलेल्या केकवरच आयसिंग तू..
सचिनच्या बॅटमधून निघालेल्या स्ट्रेट शॉटचं टायमिंग तू... :)


सुप्रभात मंडळी :)
17 Mar दिवस दुसरा......

आ का Anand Kale -
नरिमनची एक संध्याकाळ तू
आणि तिकडलीच जॉगिंग करणारी सकाळ तू.. :)

सुहास झेले -
मनात घोळत असलेले अविरत विचार तू..
शाळेतल्या फळ्यावर लिहिलेला सुविचार तू... :)

आ का Anand Kale -
बेंचवरती कोरलेलं पहिलं वहीलं पेंटिंग तू
आणि कॉपीसाठी लावलेलं मस्कापावचं सेटिंग तू

sarika gurav -
मला नेहमी पडणारं स्वप्नं तू...
जागेपणी धुंद करणारं नभ तू...!!

दवबिंदु . -
उन्हाळ्यातल्या कोल्ड्रिंकच रूप तू
थंडीत पिलेला गरमागरम सूप तू

दीप Deepak Parulekar -
माझ्या आईची होणारी सून तू
त्यादिवशीच बोललसी कमिंग सून तू !!

आ का Anand Kale - हा हा हा... कांदेपोहे स्पेशलही... :)

सुहास झेले -
माझ्या आईची होणारी सून तू..
माझ्या आयुष्यात येणारा सुपरमून तू... ;-)

sarika gurav -
बुब्बुला कुशीत घेऊन अंगाई गाणारा तू....
कपाळाचं चुंबन घेऊन आधार देणारा तू...

Deepak , -
पहाटेच्या पारिजातकाचा सडा तू
रणरणत्या उन्हात कडूनिंबाची छाया तू..

sarika gurav -
माझ्या मनाचे अंतरंग तू....
माझ्या प्रेमाचा कॅनव्हासही तू...

Deepak , -
वसंतरावांनी खुलवलेला "मारवा" तू
मालवणाच्या किनार्‍यावरचा गारवा तू..

सुहास झेले -
माझ्या मनाचे अंतरंग तू...
प्रीतीचे उठलेले स्वरतरंग तू... :)
काही सुचतच नाही, म्हणून ढापाढापी :)

दवबिंदु . -
फुटबॉलला मारलेली लाथ तू
विटीला दांडू ची असलेली साथ तू

दीप Deepak Parulekar -
मेस्सीची सुपर किक तू
दुसर्‍यांची भांडी फोडणारी विकीलिक्स तू
:)

सुहास झेले -
हॅरी पॉटर ने छडी झटकून म्हटलेला मंत्र तू..
ध्यानी मनी माझ्या जगी सर्वत्र तू...

सुहास झेले -
परीक्षेत लपवून आणलेली चिट्स तू
पाकिस्तान ने केलेली स्पॉट फिक्स तू...

दीप Deepak Parulekar -
टायटॅनिकची लोभस केट तू
कमी कर ना थोडं तूझं वेट तू.

आ का Anand Kale -
वेड्याला देणारे १०० व्होल्ट्चे झटके आहेस तू
शाळेत गालावर खाल्लेले हळूवार फटके आहेस तू...

( याला दोन्ही़कडला अनुभव आहे वाटतं

Deepak , -
गरम गरम भाकरीवरचा ठेचा आहेस तू.
ऎन जवानीत माझ्याकडून झालेला लोचा आहेस तू...

श्रध्दा . -
माझा श्वास तु,श्वासातला निश्वास तू
माझ्या गात्रातला अणु रेणु तू
तुच माझे हास्य अन अश्रुही माझे तू
माझीया हळव्या मनाचे संगीत तू
र्‍हृदयातल्या जाणीवेची आर्तता तू
निःशब्द माझ्या प्रितीचे भाव तू
अतृप्त माझ्या या तनुचे पुर्णत्व तू
कवितेची माझ्या प्रेरणा तू अन फ़क्त तू


( हिला वेळ नसेल बहुतेक म्हणून एकत्रच टाकल्या.. भापो. )

Deepak , -
अथक परिश्रमाने बनवलेला ’गाजराचा हालवा’ आहेस तु..
हे काय! आजपण साखरेऎवजी मिठ टाकलस तू... थू.

सुहास झेले -
बुद्धिबळात मुद्दाम केलेला चेकमेट तू..
फेडरर ने एक हाती मारलेला सेट तू...

दीप Deepak Parulekar -
मनातल्या ओढीची वाट तू
हिरवागार खंडाळ्याचा घाट तू
 
दीप Deepak Parulekar -
मुक्याने घातलेली साद तू
बहीर्‍याने ऐकलेली हाक तू

सुहास झेले -
हिरव्या नवलाईने नटलेल माळरान तू..
पावसा पाठोपाठ कोकिळेने धरलेली तान तू..

विशाल कुलकर्णी -
काव्याच्या नावाखाली टाकलेल्या पाट्या तू...
श्रीखंड समजून ओरपलेल्या पिठल्याच्या वाट्या तू...

सचिन पाटील -
दीप ने केलेली चारोळी तू .....
शीशीडी मधील दीपची आवडती कॉफी तू .....

विशाल कुलकर्णी -
रात्रीच्या अंधाराची उबदार झूल तू...
पहाटेच्या पहिल्या किरणांचा स्पर्ष तू...
 
सुहास झेले -
मोदकात मुरलेला गोडवा तू..
आसमंतात भिनलेला गारवा तू..

आ का Anand Kale -
ओल्या पावसातला एक कटींग चाय तू
आठवणीत रमताना उतू गेलेली साय तू... :)

विशाल कुलकर्णी -
भर पावसात फ़ुकटात मिळालेली गरमागरम भजांची प्लेट तू...
वडापाववर भांडून मिळवलेली ए़क्स्ट्राची मिरची तू...

सुहास झेले -
स्पर्शाने तुझ्या बहरलेला निशिगंध तू..
आत्मा सुखावून गेलेला सुगंध तू...

विशाल कुलकर्णी -
माझ्या अंगणात ओघळलेला प्राजक्त तू...
तुझ्या नसण्याने बावरलेला मोगरा तू...

विशाल कुलकर्णी -
चकोराला सुखावणारा पुर्णचंद्र तू...
चंद्रालाही मोहवणारा तारकासमुह तू...

सुहास झेले -
उधाणलेल्या समुद्राची एक अशांत लाट तू..
मनात विचाराचे वादळ असताना का शांत तू...

sarika gurav -
माझा म्हणताना माझा न वाटणारा तू..
शेवटी फक्त तूझाच असं म्हणणारा तू...

Deepak , -
थंडीच्या दिवसांत सकाळच्या उन्हात बसून खाल्लेली पेज आहेस तू..
स्वयंपाकघरात चुलीच्या बाजुला बसुन घेतलेली शेक आहेस तू...

दीप Deepak Parulekar -
फक्त तुझीच आहे रे असं म्हणताना बिलगणारी तू
माझी माझी म्हणताना कूणा दुसर्‍याची झालेली तू

reshma ranjankar -
असलेला तू..नसलेला तू..
न पाहिलेल्या डोळ्यांतल पाहिलं वहिल प्रेम तू...

CS Piyu Pari -
देवाला मारलेल्या हाका तू...
प्रेमाच्या आणाभाका तू..
काळेंच्या घरी जन्म घेतलेला...
आमचा सखा आ.का. तू... :)

दीप Deepak Parulekar -
पुस्तकात जपलेलं मोरपीस तू
पावसातली पहिली थरथरती किस्स तू :)
( आठवली ना किस्स्स !!! :):):)  )

reshma ranjankar -
मेलेल्या हृदयातल्या जिवंत भावना तू...
त्याच भावनेन बनवलेलं रक्तरंजित काव्य तू....

दीप Deepak Parulekar -
मेल्यावर लागणारी दोन गज जमीन तू
तोंडावर पसरलेली एक तुकडा कफन तू

दीप Deepak Parulekar -
कळलं का तुला माझ्यासाठी कोण आहेस तू
या शब्दांतूनही कळलं नसेल तर तुझ्यासारखी दुर्दैवी तू !
( म्हणजे काय! किती सांगावं यार ,शब्द संपले तरी कळतच नाही या पोरींना )
 
sarika gurav -
मंदिरातली निरव शांतता तू...
पहिल्या पवित्र प्रेमाचा हकदार तू....

Gurunath Kshirsagar -
मोहोरल्या आंब्याची पालवी ग तू
माझ्या अंधारातली समई ग तू

sarika gurav -
मला न कळलेलं गुढ तू...
असा कसा रे धूड तू...

श्रध्दा . -
माझ्यासाठी एक बझ तू
बझ मधला एक पोस्ट तू ... :)

दवबिंदु . -
संगीतातला बास आहेस तू
माझ्यासाठी खूप खास आहेस तू
 
सुहास झेले -
माझ्या जखमेवर मारलेली हळुवार फुक तू...
वेड लावणारी वार्‍याची झुळूक आहेस तू...
 
दवबिंदु . -
हिऱ्यांच्या खाणीतल रत्न आहेस तू
मला रोज पडणार स्वप्न आहेस तू

दवबिंदु . -
माझ्या हृदयाची धडधड आहेस तू
कधी न संपणारी बडबड आहेस तू ... :)

दवबिंदु . -
माझ्या रडण्यातलही हसण तू
मी नसतानाही माझ असण तू .

सुहास झेले -
रात्र जागून केलेला देवीचा जागर तू..
दगडाला फुटलेला प्रेमाचा पाझर तू... ...

Deepak , -
माझ्यासाठी कोण आहेस तू..?
वरच्या प्रश्नातले दोनच शब्द ’आहेस तू’..

दीप Deepak Parulekar -
माझ्या स्वप्नातली परी आहेस तू
स्वःताला झोकून दयावसं वाटणारी दरी आहेस तू
!
( झोकुन दिलं केव्हाच! आता गटांगळ्या खातोय )

दवबिंदु . -
नदीचा अथांग सुंदर काठ आहेस तू
कधीही न सुटणारी गाठ आहेस तू

दवबिंदु . -
सगळ्याना हवी असलेली मनी आहेस तू
माझ्यासाठी मात्र गोड हनी आहेस तू

नितिन मोरजे -
रेल्वे प्रवासातील सामान्य तू !
तुझ्या क्षेत्रातील असामान्य तू !!
बझ्झ वरील लोकमान्य तू !
कैच्याकै लिहिलेस तरी जनमान्य तू !!

दवबिंदु . -
सह्याद्रीची पसरलेली रांग तू
अरबी समुद्रासारखी अथांग तू

दवबिंदु . -
माझ्यासाठी वाळवंटातली हिरवळ आहेस तू
कळत नाही मृगजळ कि खर तळ आहेस तू ....

आ का Anand Kale -
सर्वांच्या मनातलं बाहेर येण्यास जबाबदार तू
या बझला पाडायला कारणीभूत तू...

Kanchan Karai -
रातराणीचा मंद दरवळ तू
उष्ण वाळवंटातील हिरवळ तू

नितिन मोरजे -
गंगातीरीचा सुंदर घाट तू !
काश्मिरातील सुखद पहाट तू !!
पानावरचा दवबिंदू तू !
दुर्गामधील सिंधू तू !!
शिंपल्यातील मोती तू
दिवाळीतील दीव्य ज्योती तू !!

दीप Deepak Parulekar -
नेहमी लागणारी भूक तू
जेवायला चाललोय, येतेस का तू ?

Vidyadhar Bhise -
जन्नतची हूर तू..
मिठाईतला मोतीचूर तू! 

दवबिंदु . -
मिकाने राखीला दिलेली पप्पी तू
मुन्नाभायची जादू कि झप्पी तू ...

दवबिंदु . -
सागराला सर्वस्व देणारी सरिता तू
किती जळणार अशी माझ्या करिता तू

आ का Anand Kale -
आनंदात ओरडता येणारं "यप्पी" तू
गाण्यामधला सोन्याचा बप्पी तू... :)

Vidyadhar Bhise -
तेंडल्याचा स्ट्रेट अन द्रविडचा कव्हर ड्राईव्ह तू
मित्रांना दिलेले हाय फाईव्ह तू!

( इटलीकरांना ही राहवलं नाही मग ! )

आ का Anand Kale -
विद्या बालनचा पल पल तू
स्मिताचा रंग शामल तू...

विशाल कुलकर्णी -
सुखाची जराशी जाणीव तू...
दु:खांची जणू ती उणीव तू...

आ का Anand Kale -
आज्जीच्या हातची कोरड्यास भाकरी तू
आजोबांच्या सोबत केलेली शेतातली चाकरी तू... (मजा यायची यार आजोबांसोबत.. मिसिंग हीम :( 
.. )
 
sarika gurav -
प्रेमाचा निरागस अर्थ तू..
जिवन केलेस सार्थ तू...

दवबिंदु . - सहीये...

पडला रे पडला ....ढिंगच्याक ढीच्याक, ढिंगच्याक ढीच्याक,ढिंगच्याक ढीच्याक.....  !!!!!!
( आणि इथे हा बझ्झ पडला! बायदवे बझ्झ पडणे किंवा पाडने हा सुद्दा एक आमचा प्रचलित वाक्प्रचार आहे )
 

**************************************************************************************************

( पण लगेच त्या बझ्झचा दुसरा भाग तयार )

दीप Deepak Parulekar -
गालिबच्या शायरितले लब्ज तू
पडल्यानंतर लगेच टाकलेला नवा बझ्झ तू

सुहास झेले -
पहाटेच थंडी गुलाबी तू..
ओठ रंगवणारी लाली तू...

sarika gurav -
मिळवण्याच्या नादात हरवून बसलेला तू...
निघून गेल्यावर आठवणींत रडवणारा तू......

दीप Deepak Parulekar -
अंगावरली चांदण्याची दुलई तू
शहाळ्यातली गोड मलई तू

दीप Deepak Parulekar -
वादळाशी झगडणारी नाव तू
वादळात वाहुन गेलेला गाव तू

sarika gurav -
माझ्यासारख्या शहाणीला वेडी करणारा तू...
एका वेगळ्याच विश्वाची बेडी घालणारा तू...

दवबिंदु . -
मला किनारयावर पोहोचवणारी नाव तू
कधी लावशील तुझ्या नावापुढे माझ नाव तू

आ का Anand Kale -
अंधारातही चालणारी सावली आहेस तू
माझ्या छोटूश्या पिल्लाची माऊली आहेस तू...

seema shelar -
कॉलेज मध्ये बंक केलेला लेक्चर तू
चहा मध्ये पडलेला मच्छर तू

दीप Deepak Parulekar -
समुद्रात उठलेली लहर आहेस तू
देहात भिनलेलं जहर आहेस तू

Anagha Nigwekar -
असा तू,
तशी मी,
रोजची मग आपली...
तू तू
मैं मैं!
:p

दीप Deepak Parulekar -
फुलांवरून भिरभिरणारं फुलपाखरू आहेस तू
गायीच्या कुशीत शिरलेलं वासरु आहेस तू

लिना माने -
लेक्चरला आलेली झोप तू
मास्तरांचा झालेला कोप तू

दीप Deepak Parulekar -
दुथडी भरून वाहणारी कॄष्णा तू
तरीही न संपलेली तॄष्णा तू

दीप Deepak Parulekar -
पावसात दाटुन आलेले मेघ तू
दुष्काळात धरेला पडलेली भेग तू

दीप Deepak Parulekar -
माझ्या कवितेच्या सगळ्या ओळी तू
सारं काही मिळूनही रिकामी माझी झोळी तू

दीप Deepak Parulekar -
कधी मंदिराचा मंत्रमुग्ध  गाभारा आहेस तू
कधी मनातला रिकामा देव्हारा आहेस तू

सुहास झेले -
सारवलेल्या अंगणातला शेणाचा गंध तू...
चंदनालाही लाजवेल असा सुगंध तू...

अनुजा पडसलगीकर -
कस्तुरी मृगातील कस्तुरी तू..
पावसाच्या पहिल्या थेंबाचा मृदगंध तू.....
To be continued...

काय आवडल्या ना आमच्या दुनोळ्या !! अजुन बरेच प्रकर आहेत सवडीने टाकतो ब्लॉगवर !!!