Thursday, May 28, 2009

पाउस

आता पाउस येईल तुझ्या आठवणींच्या सरी घेउन.
गेली अनेक वर्षे मी पाउस भिजलेलो नाही.
तुझ्याशिवाय हा पाउस नकोसा वाटतो, त्या सरी नकोश्या वाटतात.
म्हणजे थोडक्यात, पाउस अगदी नॉर्मल वाटतो गं!
तुला आठवतो तो आपला पहिला पाउस वरळी सी - फेसचा?
त्यानंतर असा पाउस कधी आलाच नाही.
त्यानंतरचे सगळे पाउस मी फक्त शरिराने भिजलो, मनाने नाही!
मन तसचं राहतं, तहानलेलं, अतृप्त !
पाउस कोसळत राहतो, सरी भिजवत राहतात, वारा झोंबत राहतो.
तु नसतेस सोबत, आणि आठवत राहतेस कोसळणार्‍या प्रत्येक सरींबरोबर
तुला येते का गं माझी आठवण पावसाच्या सरींबरोबर ????

Wednesday, May 27, 2009

दोन प्रसंग !!

एकदा एक मुलगा एका पुस्तकाच्या दुकानापाशी उभा होता. बराच वेळ तो फक्त पुस्तके चाळत होता.

हे पुस्तक कसले? ह्या पुस्तकाचा लेखक कोण? असे नाना प्रश्न तो दुकानदाराला विचारत होता.त्याच्या एकन्दर परिस्थीतीवरुन तो फार गरिब वाटत होता. पुस्तके विकत घेण्याइतके त्याच्याकडे पैसे नसावेत, म्हणून तो पुस्तके चाळ्ण्याचा बहाण्याने पुस्तक वाचुन सम्पवण्याच्या प्रयत्नात होता. त्याच्या ह्या वागण्याने दुकानदार वैतागला; आणि दोन शिव्या हासडून त्याने त्या मुलाला तिथून पळवून लावले. हिरमुसून तो मुलगा तिथुन नीघुन गेला.

जाता जाता त्याच्या मनात आले, ''किती बरे झाले असते जर मला वाचताच आले नसते!''.

एकदा एक गरिब मुलगा एका हॉटेल समोर ऊभा होता.

अतिशय खंगलेला, उपाशी !!

खूप वेळ तो दुकानात असलेल्या पदार्थांकडे तो अधाशीपणे बघत ऊभा होता. त्याच्यावरून असं वाटत होतं कि तो बरयाच दिवसापासून उपाशी असावा. त्याला बघून हॉटेलच्या मालकाचे डोके फिरले, त्याने त्याला दोन शिव्या घालून तिथून हुसकावून लावले.

तो मुलगा तिथून निघून गेला.

जाता जाता त्याच्या मनात आले, ''किती बरं झालं असतं, जर मला भूकच लागली नसती!!!!

Monday, May 4, 2009

Elephanta Caves