Tuesday, November 16, 2010

निशिगंध ..३

 
नंतर आम्ही बराच वेळ इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या.. खूप बोलकी आहे ती....
"So.....?" ती...
" So.....????? Nothing...!!!" मी.
" अरे. बोल काही तरी. इतका वेळ मीच बडबड करतेय."
" मी???? काय बोलु?? तुच बोल ना मी ऐकतो..."
" आतापासुनच???" तिची आई आमच्या मागे उभी होती. यावर आम्ही हसायला लागलो...
"झालं तुमचं बोलणं?? चल बेटा निघुया उशिर होईल...."
"ओके.चल."
"अगं असं काय निदान बाय तरी कर त्यांना.."
" मम्मी, तु हो पुढे मी येते.."
" बरं..अच्छा बेटा, मी येते.. येत जा घरी अधुन मधुन..."
" ठिक आहे काकु..बाय." 
 " So??? चला तर मग.भेटु परत."
" अ‍ॅक्चुअली.. मला तुझ्याशी काही बोलायचं होतं..!!!"
"yaaa!! please go ahead!!"
" या वीकेंडला तु काय करतोयस??? "
 मी थोडासा चमकलो...पण स्वतःला सावरत बोललो.. " काही नाही...मे बी खेळायला जाईन किंवा घरीच असेन..."
"ओके. मी तुला फ्रायडेला फोन करते. आपण सॅटला भेटुया..ओके?"
" Ok. No problem"
" नंबर सांग तुझा." मी तिला माझा नंबर दिला...
" चल मी निघते, शनिवारी भेटु... ओके? Have a good night!!!.."  ती जायला वळली आणि चालु लागली..
"मी......रा!!!!"
माझ्या हाकेने ती जागीच थबकली. न वळताच बोलली " का.......य????"
" काही नाही..  Jusss wanaa say that..... You are so beautiful !!!!!" ती जराशी वळली, माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पाहीले.... ओठ हळूच गालांवर स्वार झाले....
" थँ...क्क्क्स!! " बोलुन ती गेली..
काही वेळाने आमच्या मातोश्री आल्या..." काय?? आवडली का? "
मी थोडासा लाजलो....
" अरे बोल ना??? " मी तिला कालचा किस्सा सांगितला.. त्यावर ती हसायला लागली..
" मग त्यांना होकार कळवू ??"
" अगं पण मीराचं आणि माझं काहीच बोलणं नाही झालं याबाबत!!! तीने या विकेंडला भेटायला बोलावलयं...बघु त्यानंतर..."
" अगं बाई!!!! म्हणजे तु डेट वर जाणार??? चल तुझी द्रुष्ट काढते..."
" काय गं ममा??? "

" पण खरं सांग तुला आवडली ना??? " मी मान हलवली.... समुद्राचा वारा आता अधिक जोराने वाहु लागला... ही गोष्ट कधी एकदा रियाला सांगतो असं मला झालं होतं... मी ताबडतोब रियाला फोन केला..
" हाय रिया, काय करतेस?"
" काही नाही रे, जस्ट जरा टी.व्ही. बघत पडलेय... पार्टी कशी चाललिय?"
" इट्स कूल... तु जेवलीस...?"
" नाही रे अजुन. बस जेवेन थोड्यावेळाने.. तु बोल..."
" काही नाही गं... बस्स... you won't belive me if I'm gonna tell you what just happned here!!!"
" is it??? काय झालं असं???"
मी तिला सर्व सांगितलं... मी आत्ताच झालेल्या प्रसंगाबद्दल एकदम बडबड करत सुटलो होतो.
अचानक रियाने मला थांबवलं...." अरे! ऐक ना, आपण उद्या बोलुया.. का? मी जरा माझी कामं आटपुन घेते..."
" ओके. ठीक आहे. चल बाय, "
" ओके बाय, आणि अभि......नं.....द...न!!!" तिचे पुढचे शब्द ऐकण्याआधिच मी फोन कट केला...... 
दुसर्‍या दिवशी ऑफिसला जातान मुड अगदी फ्रेश होता..सारं काही अगदी नवं नवं वाटत होतं... आज बसमध्ये मी आय पॉडमधली गाणी ऐकत नव्हतो तर स्वतः गुणगुणत होतो...मीराचा चेहरा काही माझ्या डोळ्यासमोरुन जात नव्हता...तिचं ते बोलणं, मध्येच हसणं, वार्‍याने उडणारे केस एका हाताने सावरणं....सारं सारं काही मिस्ड करत होतो.. कधी एकदा शनीवार येतो आणि मी तिला पुन्हा भेटतो असं झालं होतं.
तसंच; कधी एकदा रियाला भेटुन हे सारं सांगतोय असं झालं होतं. माझ्या डेस्कवर पोचता पोचता रियाच्या केबिनकडे वळलो..बाहेरुनच तिला हाय केलं तिने ही हात वर केला पण नेहमीसारखं स्माईल नव्हतं..मी ही माझ्या जागेवर गेलो.नेहमीची महत्त्वाची कामं आटपून ऑफीसच्या कामाला सुरुवात केली..पण लक्ष लागत नव्हतं..सारखा मीराचा चेहरा डोळ्यासमोर येत होता..शनीवारी तिच्यासोबत कूठे जायचं याचं विचारात मी गढुन गेलो होतो..फोन करु का तिला??? नको उगाच काय वाटेल तिला??? असं म्हणुन सेल काढला.. पण हाय रे कर्मा...मी तिचा नंबर कुठे घेतला होता?? फक्त माझाच नंबर तिला दिला होता..आता काय करु?? म्हणजे शुक्रवारपर्यंत तिच्याशी बोलण्यासाठी मला वाट बघावी लागणार तर.. शीट!!! हाव  डफर अ‍ॅ'म!! आता काय करु???  पण मी का इतका रिअ‍ॅक्ट होतोय... कूल बडी!! करेल ती फोन तुला.. मी स्वःतालाच समजावून परत लॅपटॉपमध्ये शिरलो..आज सारेजण बिझी दिसत होते..रिया तर ऑनलाईनपण नव्हती..  आता काम कसं करायचं.. मरु दे तिकडे..असं म्हणुन मी रियाच्या एक्स्टेंशनवर कॉल केला... "रिया, भूक लागलीए..चल ना काहीतरी खावून येवू.."
" अरे तु जावून ये, मी खावून आलेय.. आणि थोडं काम पण आहे.. !!!"
अशी काय ही?? पहिल्यांदा कधी नाही नव्हती म्हणाली कितीही काम असलं तरी..असु देत.. मी आता सिरीअस मूडमधे येवून काम करायला सुरुवात केलं...पण नाही यार तीच सारखी डोळ्यासमोर येतेयं.. काहीवेळाने एक मेलं आलं एका क्लायंटने ऑर्डर फायनल करण्यासाठी बोलावलं..सीसीमध्ये रियापण होती.. मी रियाला परत फोन केला " मेल पाहिलंस का?? किती वाजता निघुया?? "
" अरे, तु जा ना, मला खरंच वेळ नाहीए.. सिंगापुर कॉन्फरन्सचं प्रेझेंटेशन बनवतेय..तु जाउन ये, अँड गेट द ऑर्डर इन अवर किटी!! "
" सिंगापुर कॉन्फरन्स ?? "
" हो, यावेळी सिंगापुरला आहे.. मला जावं लागणार आठवड्यासाठी."
" ओके. "
" अरे, हवं तर गाडी घेउन जा..."
" नको, थँक्स. मी जाईन ट्रेनने !!" असं बोलुन मी फोन ठेवला..आज हिला झालंय तरी काय??  सकाळपासुन धड बोलत ही नाही.. असेल काही तरी.. नवर्‍याबरोबर भांडली वैगरे असेल.. मी अजुन तिला सतावत नाही.. कामात लक्ष लागत नव्हतं म्हणुन मी जरा इकडे तिकडे टवाळ्या करायला गेलो...काही वेळाने रियाचा टेक्स्ट आला " सी मी !" मी तिच्या केबिनमध्ये गेलो.. तिने समोर बसायला सांगितलं.
." सो?? हाव इज गोईन ऑन?? "
"कूल, ग्रेट, जस लाईक दॅट..! "  ती परत लॅपटॉपमध्ये शिरली.. बराच वेळ शांतता.. काही वेळाने मीच बोललो.." रिया...." "म्म्म,, काय?" " एनी प्रॉब्लेम??"
'' ना.. नाही.. का? "
" काही नाही, सो मी जाउ? आय हॅव टु गो ऑन कॉल.."
" कितीचा कॉल आहे तुझा?? "
" २.३०, नरीमन पॉईंट्ला.."
" जेवण झालं तुझं ? "
''नाही.. आय्'ल हॅव इट ऑन माय वे !!"
" ओके, आय थॉट तु माझ्याबरोबर थांबशील.. परत ऑफीसला येणार का?? "
" माहीत नाही, उशीर झाला तर कदाचित नाही.."
" ओके.."
" ओके देन.. सी यु !!"  असं बोलुन मी तिकडुन सटकलो..पण रियाचं वागणं मला थोडं विअर्ड वाटत होतं..ती नेहमी सारखी दिसत नव्हती..तिला कधी कामाच्या प्रेशरमध्ये मी पाहिलं नव्हतं.. तिला विचारावं का?? कदाचित काही पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतिल.. माझं ऑफीसमध्ये लक्ष्य लागत नव्हतं..मी बॅग पॅक केली आणि ऑफीसमधुन निघालो.. बाहेर कडक उन होतं.. आयला रियाची गाडी घेतली असती तर बरं झालं असतं.. स्टेशनवर पोहचेपर्यंत घामाने पुर्णपणे भिजुन गेलो होतो.. चर्चगेटला पोहचेपर्यंत १.३० वाजला.. काही तरी खाउन घेउ का?? पण भुकही लागत नव्हती.. मी सरळ क्लायंटच्या ऑफीसमध्ये पोहचलो.. मिटींग अपेक्षेपेक्षा जरा जास्तच लांबली.. ऑर्डरचा पीओ फक्त उचलायचा होता पण डील क्लोझींगच्या वेळी त्या एमडीने फार डोकं खाल्लं.... त्याच्या सार्‍या शंकांचं नीरसन करण्यासाठी मी माझं सारं सेल्स नैपुण्य पणाला लावलं.. आणि बरोब्बर ४.३० ला डील क्लोझ केली.. आणि आता मला भुक जाणवू लागली..आयला त्या मिटींगच्या नादात मी जेवणंच विसरुन गेलो होतो...मरु दे, घरी पळतो. जाता जाता काही तरी खाउ वाटेत्...असा विचार करुन मी सीएसटी स्टेशनच्या दिशेने चालु लागलो..स्टेशनला पोचतो न पोचतो तोच रियाचा कॉल आला.. " हां रिया बोल!"
काय, आहेस कूठे ?? एक फोन नाही तुझा तो??"
" अरे, मिटींगमध्येच होतो..जाम पकवलं यार त्या मेहताने.. "
" ऑर्डर???" " हो, हो ! काळजी करु नको आता ३ तास मिटींगमध्ये त्याने माझं डोकं खाल्यावर मी त्याला असा थोडीच सोडणार होतो!! पीओ अलाँग विथ वन ईयर अ‍ॅडव्हांस पेमेंट इज इन माय बॅग!! 
" गुड!! मग आता तु?? "
" मी?? चाललो घरी, प्लीझ आता परत ऑफीसला नाही येणार!!"
" ओके ! नाही मी तुला ऑफीसला यायला नाही सांगत.. मला तुझ्याशी थोडं बोलायचं होतं.. तुला जमत असेल तर भेटशील प्लीझ??? " तिचा स्वर थोडासा वेगळाच वाटत होता..
"ओके. रिया, आर यु ऑलराईट ??? "
" य्य्य्या, अ‍ॅम ऑलराईट!! जस्ट थोडंस एकटं एकटं  वाटत होतं म्हणुन तुला विचारलं...!"
"ओके ओके, आहेस कूठे तु ?? " मी निघतेय आता ऑफीसमधुन... "
" ठीक आहे, मला माहीमवरुन उचल मी पोचतो २० मिनीटात.."
" ओके!!"  काही वेळातच मी माहीमला पोचलो. रियाची गाडी बाहेरच उभी होती.. गाडीत बसता बसता मी विचारलं काय गं?? काय झालं? इज एव्हरीथिंग ऑलराईट??? " " या, ड्युड!! अ‍ॅम ओके!! चल, शॅल वी नाउ?" " ओके मॅम !! " कूठे चाललोय ते माहित नव्हतं.. रिया शांतपणे ड्राईव्ह करत होती आणि मी कधी तिच्याकडे तर कधी बाहेर बघत होतो.. 
काही वादळं अशीच शांतपणे पुढे सरकतात....

क्रमशः

5 comments:

 1. संवाद मस्त ......

  अरे अजून आता क्रमशः कशासाठी.....
  संपव ना रे लवकर.

  ReplyDelete
 2. आभार सपा ! फक्त अजुन ३ भाग जास्त नाहीत !

  ReplyDelete
 3. ?? काय बरं असेल?? प्रेमाचा त्रिकोण?? लवकर सांगा ओ साहेब गोष्ट! :)

  ReplyDelete
 4. आभार अनघा !!
  त्रिकोण नाहीय !! लवकरच पुढचा भाग टाकतो !

  ReplyDelete
 5. मस्त्...पण लवकर संपव बाबा...क्रमशः चा अतिरेक होतोय...सहनशक्तिचा अंत पाहु नको...लगेच पुढ्ची पोस्ट टाक..

  ReplyDelete