Thursday, June 18, 2009

पावसाळी ढग

पावूस पडेल या आशेने आकाशाकडे पाहताना पावसाळी ढग दिसले........

1 comment:

  1. फोटो क्र. ५ फार आवडला.

    ReplyDelete